Skip to: Site menu | Main content

obrazek

O nás

Společnost KP-INVA, s.r.o., byla založena počátkem roku 2008 čtyřmi podnikatelskými subjekty. Jejím cílem bylo spojit know-how (kvalitní práce a pokrokové IT technologie) těchto společností a rozhodnutím poskytnout příležitost zdravotně postiženým občanům se aktivně začlenit a najít tak své uplatnění v rámci společnosti. A začít tak vybrané výrobky a služby nabízet jako řešení problematiky náhradního plnění ve firmách s více než 25 zaměstnanci. A stát se tak zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, a tím splňovat možnost uplatnění "Náhradního plnění" ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, doplněného o vyhlášku č. 518/2004.

MOTO SPOLEČNOSTI – nabízení tržní služby ze 100% kvalitou s pohledu zákazníka, s naprostou orientací na něj samotného, a to za přispění příkladné práce našich zaměstnanců převážně z řad osob se sníženou pracovní schopností.

Podnikatelským záměrem nově vzniklé společnosti bylo:

Náš potenciál v současné době činní 54 stálých zaměstnanců a dalších cca 300 zaměstnanců pracujících na částečný úvazek či formou práce na dohodu, čímž je zaručena kapacita pro ruční zpracování více než 500.000ks zásilek týdně. Pro zpracování těchto objemů společnost disponuje provozními prostory o velikosti xxxx m2 dostupných i pro kamionovou dopravu v blízkosti centra a zároveň i dopravního uzlu (vlakové nádraží, výpadovka na Prahu a Brno), což je výhodou při logistice a distribuci zásilek.

Další rozvoj společnosti